Rozdział 2 - Wirtualna maszyna

System macOS jest dostępny za darmo do pobrania w sklepie Mac App Store. Niestety, aby go zainstalować trzeba posiadać fizyczny dostęp do już zainstalowanego systemu spod szyldu jabłuszkowego. Co jeżeli w żaden sposób nie mamy możliwości dostępu do komputera z Maczkiem? Trzeba skonfigurować maszynę wirtualną.

Na chwilę obecną najlepszymi programami są:

 • VMware Workstation Player (darmowe do użytku niekomercyjnego)
 • Oracle VirtualBox (darmowe do użytku niekomercyjnego)

Oba te programy wspierają instalację systemu macOS i wszystko zależy od waszej preferencji.

Co na pewno będzie potrzebne:

 • Komputer klasy PC z systemem Windows lub Linux w wersji 64-bitowej
 • Procesor Intel obsługujący wirtualizację i Intel VT-x. Procesory AMD nie są wspierane
 • Obraz .iso systemu macOS. Do pobrania z naszego Google Drive.
 • Cierpliwość i dobre chęci :)

Jeżeli już wszystko mamy gotowe można przystąpić do działania.

Instalacja macOS na VMware

Na sam początek będziemy potrzebować kilka dodatkowych plików, które są ogólnodostępne na internecie:

Po pobraniu wymaganych plików uruchamiamy nasz instalator na komputerze. Program instalujemy z domyślnymi opcjami.

Podczas pierwszego uruchomienia zostaniemy zapytani o klucz produktu. Wybieramy "Use VMware Workstation Player for free for non-commercial use", dzięki czemu instalujemy program za darmo do użytku niekomercyjnego. Po pierwszym uruchomieniu pojawi nam się okno główne programu.

Po pierwszym uruchomieniu zamykamy VMware Workstation Player poprzez zamknięcie programu z zasobnika systemowego. Wchodzimy do naszego katalogu z pobranym narzędziem VMware Unlocker i uruchamiamy plik win-install.bat lub lnx-install.sh w zależności od systemu operacyjnego.

Należy pamiętać o tym, że w obu wypadkach potrzebne są uprawnienia administratora/roota. Na Windows wystarczy kliknąć na plik PPM i wybrać Uruchom jako administrator. Po wykonaniu odpowiednich kroków pokaże wam się ekran wiersza poleceń. Nie zamykajcie go dopóki nie skończy pracy:

Na Linux sprawa wygląda nieco inaczej. Jak już korzystacie z linuxa, to wiecie, że najlepszym sposobem na uruchamianie skryptów SH jest Terminal. Uruchamiamy terminal i za pomocą komendy cd przechodzimy do katalogu z unlockerem. Nadajemy uprawnienia uruchamiania dla pliku lnx-install.sh i uruchamiamy plik z sudo. Np.:

 $ cd ~/path_to_unlocker_folder
 $ chmod +x ./lnx-install.sh
 $ sudo ./lnx-install.sh

Jak już wykonamy wszystkie kroki z VMware Unlocker możemy przystąpić do właściwej zabawy. Uruchamiamy VMware Workstation Player i przechodzimy do Menu Głównego (Home). Wybieramy tam Create a New Virtual Machine. Nie będziemy się wgłębiać w specyfikację i dokładniejszą konfigurację, ponieważ nie jest nam to po prostu potrzebne.

W tym kroku możemy wybrać link do pliku ISO systemu operacyjnego, który będziemy chcieli zainstalować. Oczywiście dla osobistej wygody możemy od razu wybrać link do pliku ISO z systemem macOS, który pobraliśmy wcześniej. Po wyborze lokalizacji pliku ISO klikamy Next >.

Następne okno to wybór systemu operacyjnego, który chcemy zainstalować. Dzięki użytemu VMware Unlocker pojawiła nam się dodatkowa opcja Apple Mac OS X, a więc zaznaczamy tę właśnie opcję. Z rozwijanej listy poniżej wybieramy system operacyjny odpowiadający wersji naszego ISO. W tym wypadku będzie to macOS 10.13.

Dalej możemy wybrać sobie własną nazwę i niestandardową lokalizację plików wirtualnej maszyny. Wybieramy tutaj wszystko wg. własnego upodobania i klikamy Next >.

W następnym oknie wybieramy rozmiar wirtualnego dysku i to, czy mamy przechowywać dysk jako jeden plik lub jako wiele oddzielnych plików. Rekomendowane jest zostawienie wszystkiego na domyślnych ustawieniach. Klikamy Next >, sprawdzamy poprawność wszystkich opcji. Jeżeli wszystko jest poprawne to wybieramy Customize Hardware....

W nowym oknie przechodzimy do karty Processors i zaznaczmy Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI. Klikamy Close i Finish. Maszyna Wirtualna jest gotowa.

Pojawi nam się okno wirtualnej maszyny. Jako, że jest ona już skonfigurowana, możemy bez problemu uruchomić naszą maszynę i przejść przez proces instalacji systemu.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy z konfiguracją, polecam zajrzeć w Dodatkowe Noty. Znajduje się tam również instrukcja jak zainstalować VMware Tools po zakończonej instalacji systemu dla lepszego komfortu (krótkotrwałej) pracy na maszynie wirtualnej.

Instalacja macOS na VirtualBox

VirtualBox to darmowe narzędzie od Oracle, służące do wirtualizacji komputerów i przeznaczone dla komputerów o architekturze x86 z systemami Linux, Windows, macOS.

Instalacja systemu na VirtualBox działa trochę inaczej. VirtualBox domyślnie pozwala na uruchomienie jabłkowego boot.efi, jednakże późniejsza próba uruchomienia instalatora kończy się na Kernel Panic związanym z DSMOS (Don't Steal Mac OS) lub ładowanie zatrzyma się na tekście "DSMOS has arrived".

Problem leży w tym, że VirtualBox podczas uruchamiania OS X pobiera z systemu hosta informacje z SMC i SMBIOS naszego komputera t.j. Productname, Board-ID i nektóre klucze SMC. Oznacza to tyle, że domyślnie żaden komputer, prócz komputera Apple, nie odpali systemu OS X na VirtualBox. Oczywiście wszystko da się przejść, ale zacznijmy od początku.

Co będzie nam potrzebne:

Gdy już dowiemy się jak działa VirtualBox, możemy przejść do instalacji i konfiguracji. Pobieramy plik instalacyjny dla naszego systemu operacyjnego. Program instalujey z domyślnymi opcjami:

Po zakończeniu instalacji pojawi nam się główne okno programu. Aby utworzyć nową maszynę wybieramy przycisk Nowy. Pojawi nam się kreator nowej maszyny wirtualnej. W pierwszym kroku wybieramy System, który chcemy zainstalować. Niech będzie to Mac OS X 10.11 El Capitan. W polu Nazwa wpisujemy nazwę maszyny.

Dla późniejszej wygody nie używamy znaków przystankowych, znaków specjalnych, polskich znaków i spacji.

W następnym kroku wybieramy rozmiar pamięci. Możemy zostawić domyślny preferowany rozmiar, lub zwiększyć go, w zależności od potrzeb. Minimalna rekomendowana ilość RAMU to 2048 MB. Kolejny przystanek to wybór dysku. Jeżeli nie mamy wcześniejszych dysków wirtualnych z OS X to wybieramy Stwórz wirtualny dysk twardy i klikamy Utwórz.

W następnym oknie wybieramy typ dysku wirtualnego. Domyślnie jest to .VDI, który jest domyślnym typem pliku dla VirtualBox. W zależności od tego czy chcemy wykorzystywać w przyszłości ten dysk z innymi programami do wirtualizacji, wybieramy odpowiedni dla nas typ pliku. Domyślnie polecam zostawić standardową opcję.

W ostatnim oknie będziemy musieli podjąć decyzję, czy chcemy aby nasz dysk był przechowywany dynamicznie lub statycznie. Rekomendowane jest zostawienie domyślnej opcji, gdyż jest praktyczniejsza.

Po kliknięciu Utwórz, nasza maszyna powinna się pojawić w oknie głównym programu. Teraz została końcowa konfiguracja maszyny wirtualnej i instalacja systemu. Zaznaczamy naszą maszynę wirtualną i klikamy opcję Ustawienia.

W zakładce System odznaczamy Stacje dyskietek. W karcie Procesor ustalamy liczbę procesorów/rdzeni jaką chcemy naszej wirtualnej maszynie przydzielić.

W zakładce Grafika wybieramy pamięć przydzieloną dla naszej wirtualnej maszyny. Wybieramy maksymalną ilość, czyli 128MB.

Teraz przechodzimy do zakładki Pamięć. Klikamy na napęd płyt, który aktualnie pokazuje Brak. Pod polem Parametry klikamy na ikonę płyty i wybieramy Wybierz plik wirtualnego dysku optycznego. Wybieramy nasz plik z obrazem .iso, który wcześniej pobraliśmy i klikamy Open. Klikamy OK i nasza maszyna jest już prawie gotowa do uruchomienia.

Jak było wspomniane wcześniej, VirtualBox pobiera wymagane informacje do odpalenia OS X z SMC naszego komputera. Jak wiadomo, komputer PC nie jest wyposażony w SMC (więcej o tym kontrolerze tutaj), więc nie ma opcji żeby wirtualizowany przez nas macOS odpalił się teraz w jakikolwiek sposób.

Aby umożliwić wirtualizację macOS na komputerze PC, musimy do pliku konfiguracyjnego VirtualBox dodać odpowienie ustawienia DMI z realnego Maca, tj:

 • ProductName - Nazwa produktu, np. iMac13,2, MacbookPro11,2 itp.
 • SystemVersion
 • Board-ID - Identyfikator płyty głównej, np. Mac-FC02E91DDD3FA6A4 dla iMac13,2.
 • DeviceKey
 • opcja GetKeyFromRealSMC

Jeżeli rozumiemy już co jest nam potrzebne, możemy przejść do części praktycznej. Zamykamy WSZYSTKIE okna VirtualBox. Otwieramy wiersz poleceń jako administrator (PPM > Uruchom jako administrator) i przechodzimy do głównego katalogu VirtualBox. Jeżeli program został zainstalowany z domyślnymi ustawieniamy wystarczy, że wpiszemy:

cd C:\Program Files\Oracle\VirtualBox

Dzięki temu powinniśmy się znaleźć w głównym katalogu VirtualBoxa.

Teraz jak już jesteśmy w katalogu VirtualBoxa, możemy po kolei zmodyfikować potrzebne nam ustawienia i wywołać poniższe komendy. Zmieniamy odpowiednio:

 • Machine_name - nazwa maszyny wirtualnej jaką zdefiniowaliśmy podczas jej tworzenia
 • ProductName - jw.
 • Mac-BOARDID - tak jak w przypadku Board-ID

Schemat komend z których będziemy korzystać:

VBoxManage setextradata "Machine_name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct" "ProductName"
VBoxManage setextradata "Machine_name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVersion" "1.0"
VBoxManage setextradata "Machine_name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct" "Mac-BOARDID"
VBoxManage setextradata "Machine_name" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/DeviceKey" "ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"
VBoxManage setextradata "Machine_name" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/GetKeyFromRealSMC" 1

Przykład

Powiedzmy, że nasz komputer ma procesor Intel Core i7-3770K. Po spojrzeniu do dokumentacji Intela wiemy, że ten procesor jest procesorem 3 generacji - Ivy Bridge. Tak więc najlepszym Odpowiednikiem będzie dla niego iMac13,2, ponieważ to był jeden z komputerów Apple z procesorem Ivy Bridge. Po przeszukaniu internetu dojdziemy do wniosku, że Board-ID dla iMac13,2 to Mac-FC02E91DDD3FA6A4.

W tym wypadku zestaw komend będzie wyglądać następująco:

VBoxManage setextradata "OSX" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct" "iMac13,2"
VBoxManage setextradata "OSX" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVersion" "1.0"
VBoxManage setextradata "OSX" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct" "Mac-FC02E91DDD3FA6A4"
VBoxManage setextradata "OSX" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/DeviceKey" "ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"
VBoxManage setextradata "OSX" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/GetKeyFromRealSMC" 1

Kiedy już uporaliśmy się z komendami po kolei wywołujemy je w Wierszu poleceń.

Teraz możemy spokojnie włączyć VirtualBox i odpalić naszą maszynę wirtualną. Po jakimś czasie przywita nas instalator systemu.

W GNU/Linux sprawa jest o tyle prostsza, że po instalacji VirtualBox komenda VBoxManage jest od razu domyślnie dostępna z poziomu Terminala. Dalej cała procedura wygląda analogicznie tyle, że nie musimy już szukać katalogu z zainstalowanym VirtualBox.

Dodatkowe noty

Błąd wirtualnej maszyny dla VMware 11+

Podczas konfiguracji wirtualnej maszyny możemy się natknąć na takowy błąd. W tym wypadku jest na to tylko jedno rozwiązanie - do pliku VMX (Virtual Machine configuration file) musimy dodać specjalną opcję

smc.version = "0"

Aby pozbyć się tego błędu na Windowsie, musimy użyć edytora tekstu Notepad++. Pobieramy stamtąd plik instalacyjny w zalezności od naszej architektury systemu oraz instalujemy program.

W eksploratorze plików wchodzimy do katalogu wirtualnej maszyny, który wcześniej sobie zdefiniowaliśmy. Szukamy pliku macOS 10.12.vmx jeżeli zostawiliśmy wszystko domyślnie, lub nazwa_maszyny.vmx. Wybieramy PPM > Edit with Notepad++.

Schodzimy na koniec pliku i dodajemy opcję

smc.version = "0"

Zapisujemy plik i uruchamiamy ponownie wirtualną maszynę. Teraz spokojnie powinna się włączyć.

Na Linux sprawa jest nieco łatwiejsza. Oczywiście wystarczy nam tylko i wyłącznie terminal. Za pomocą terminala przechodzimy do katalogu z naszą maszyną wirtualną. Przy pomocy shellowego edytora tekstowego, takiego jak nano modyfikujemy plik .vmx. Na przykład:

$ cd ~/path_to_vm_folder
$ nano macOS.vmx

Zjeżdżamy na sam koniec pliku i tak samo jak w przypadku Windows dodajemy opcję

smc.version = "0"

Zapisujemy plik i uruchamiamy naszą wirtualną maszynę.

Instalacja VMware Tools na maszynie wirtualnej

macOS na wirtualnej maszynie niestety nie jest na tyle wydajny by na nim komfortowo pracować. Brakuje mu na przykład takich funkcji jak:

 • Brak akceleracji graficznej QE/CI
 • Brak obsługi zmiany rozdzielczości - jedyna rozdzielczość to 1024x768

Jedną z opcji, która jest w stanie w małym stopniu poprawić pracę z maszyną wirtualną jest instalacja tzw. pakietu narzedzi dla wirtualnej maszyny dystrybuowanej razem z programem do wirtuallizacji. W wypadku VMware Workstation jest to VMware Tools. VirtualBox na chwilę obecną nie zawiera dostępnych narzędzi gościa dla macOS.

Dzięki tym narzędziom możliwości maszyny wirtualnej są rozszerzone o:

 • Możliwość ustawienia dynamicznej rozdzielczości, jak i pełnego ekranu
 • Lepsza integracja systemu gościa z systemem hosta
 • Możliwość konfiguracji folderów współdzielonych
 • I wiele więcej

Koniec przynudzania, zabierzmy się do roboty. Zwykle programy do wirtualizacji Windows/Linux nie mają wgranych plików ISO z dodatkami gościa. Sprawa się ma na przykład z VMware Workstation. Na szczęście problem ten załatwia Vmware Unlocker, który podczas wykonywania komendy win-install.bat pobiera plik darwin.iso i kopiuje go do głównego katalogu VMware. Jednakże jeżeli nie chcemy szykać danego pliku wystarczy, że wrócimy do folderu z VMware Unlocker i przejdziemy do katalogu /tools/. W folderze będzie znajdować się plik darwin.iso. Wystarczy go po prostu zamontować w napędzie wirtualnej maszyny i uruchomić system-gość.

Zmiana rozdzielczości maszyny wirtualnej na VirtualBox

Pracę na wirtualnej maszynie VirtualBox jesteśmy w stanie poprawić na wiele sposobów za pomocą wcześniej wspomnianego programu VBoxManage.

Dzięki temu można między innymi zmienić rozdzielczość maszyny wirtualnej. Niestety domyślnie jesteśmy w stanie ustawić jedną z sześciu rozdzielczości:

 • 0 - 640x480
 • 1 - 800x600
 • 2 - 1024x768
 • 3 - 1280x1024
 • 4 - 1440x900
 • 5 - 1920x1200

Na Windows oczywiście wszystkie operacje musimy wykonywać w Wierszu poleceń uruchomionym w trybie Administratora i być w głównym katalogu VirtualBox. Na Linux wystarczy po prostu przekopiować komendę. Opisywana komenda wygląda tak:

VBoxManage setextradata "Machine_name" VBoxInternal2/EfiGopMode N

Gdzie:

 • Machine_name - nazwa maszyny macOS
 • N - liczba w przedziale (0, 1, 2, 3, 4, 5) w zależności od preferowanej rozdzielczości

Rozdzielczość 1440x900 w instalatorze OS X

CPU spoof na VirtualBox w celu wyeliminowania niektórych problemów

Na niektórych komputerach, na przykład tych na procesorach rodziny Haswell i nowszych możecie się spotkać z problemami VirtualBoxa. Zwykle wtedy pomaga spoofing CPU. Na Windows oczywiście wszystkie operacje musimy wykonywać w Wierszu poleceń uruchomionym w trybie Administratora i być w głównym katalogu VirtualBox. Na Linux wystarczy po prostu przekopiować komendę. Przykładowe komendy, które możecie przetestować:

CPU Spoof Lynnfield i5 750 CPU:

VBoxManage modifyvm "Machine_name" --cpuidset 00000001 000106e5 06100800 0098e3fd bfebfbff

CPU spoof Ivy Bridge CPU:

VBoxManage modifyvm "Machine_name" --cpuidset 00000001 000306a9 04100800 7fbae3ff bfebfbff

lub:

VBoxManage modifyvm "El_Capitan" --cpuidset 00000001 000306a9 00020800 80000201 178bfbff

Injekcja dodatkowych informacji z SMBIOS dla VirtualBox

Czasem dobrym, ale opcjonalnym rozwiązaniem jest dodanie dodatkowych informacji z SMBIOS do maszyny wirtualnej VBoxa przez komendę VBoxManage. Zmieniamy odpowiednio:

 • Serial_Number - Numer seryjny
 • Board_Serial_Number - numer seryjny płyty głównej - Serial_Number + 2 losowe znaki dla 11-znakowego Serial_Number = 13 znaków lub Serial_Number + 5 losowych znaków dla 12-znakowego Serial_Number = 17 znaków
 • Family - rodzina urządzenia np. "iMac", "MacBook Pro", "MacPro" itp.
 • Bios_Version - Wersja oprogramowania układu EFI. Do przeklejenia pierwsze 4 pola.

Cały SMBIOS możemy sobie wygenerować przez Clover Configurator (OSX).

Na Windows oczywiście wszystkie operacje musimy wykonywać w Wierszu poleceń uruchomionym w trybie Administratora i być w głównym katalogu VirtualBox. Na Linux wystarczy po prostu przekopiować komendę. Komendy, gdzie Machine_name to nazwa naszej maszyny wirtualnej:

VBoxManage setextradata "Machine_name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemSerial" "Serial_Number"
VBoxManage setextradata "Machine_name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardSerial" "Board_Serial_Number"
VBoxManage setextradata "Machine_name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVendor" "Apple Inc."
VBoxManage setextradata "Machine_name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemFamily" "Family"
VBoxManage setextradata "Machine_name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBIOSVersion" "Bios_Version"

Przykładowo dla naszego wcześniej wybranego iMac13,2 komendy będą wyglądać tak:

VBoxManage setextradata "OSX" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemSerial" "C02JFSYQDNMP"   # wygenerowany przez Cloud Clover Config
VBoxManage setextradata "OSX" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardSerial" "C02JFSYQDNMPCGSHX" # 12-znakowy Serial_Number więc Board_Serial_Number 17-znakowy
VBoxManage setextradata "OSX" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVendor" "Apple Inc."    # Bios_Vendor - Bez zmian
VBoxManage setextradata "OSX" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemFamily" "iMac"       # Rodzina urządzenia, tutaj jest to iMac
VBoxManage setextradata "OSX" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBIOSVersion" "IM131.88Z.010A.B05" # Pierwsze cztery pola Bios_Version wyciągniete z Cloud Clover Config

Część poświęcona VirtualBox powstała dzięki wiedzy @fusion71au. Link do jego poradnika w wersji anglojęzycznej znajdziecie tutaj.

results matching ""

  No results matching ""